قوانین و مقررات عضویت در بخش خدمات دهنگان

پزشک گرامی لطفا توجه بفرمایید که پس از ثبت نام برای ورود به محیط کاربری خود می توانید از کد ملی برای نام کاربری و رمز وارد شده در موقع ثبت نام استفاده کنید بنابراین از صحت آنها اطمینان حاصل فرمایید